गुरुभेटीची ओढ लागली माझ्या मनी ।

सर्व साधकांचा आधार असलेले सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले !

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले
श्री. तुकाराम लोंढे

फिरतो मी रानावनांतूनी ।
गुरु भेटती वनचर रूपांतूनी ।। १ ।।

पक्षी गाती हो मंजूळ गाणी ।
भक्तराज बाबांच्या
येतात आठवणी ।। २ ।।

भावाश्रू येतात हो दाटुनी ।
गेलो मी देहभान हरपूनी ।। ३ ।।

गुरुभेटीची ओढ लागली माझ्या मनी ।
वाटे परम पूज्यांना (टीप १) भेटावे कडकडूनी ।। ४ ।।

परम पूज्य सदा सूक्ष्मातून असती जवळी ।
जन्मोजन्मी त्यांनी घेतले मजशी चरणी ।। ५ ।।

टीप १ – परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांना

– श्री. तुकाराम लोंढे (आध्यात्मिक पातळी ६८ टक्के), सनातन आश्रम, देवद, पनवेल. (३१.५.२०२१)

  • सूक्ष्म : व्यक्तीचे स्थूल म्हणजे प्रत्यक्ष दिसणारे अवयव नाक, कान, डोळे, जीभ आणि त्वचा ही पंचज्ञानेंद्रिये आहेत. ही पंचज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्या पलीकडील म्हणजे  ‘सूक्ष्म’. साधनेत प्रगती केलेल्या काही व्यक्तींना या ‘सूक्ष्म’ संवेदना जाणवतात. या ‘सूक्ष्मा’च्या ज्ञानाविषयी विविध धर्मग्रंथांत उल्लेख आहेत.
  • येथे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या ‘भाव तेथे देव’ या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक