अमावास्या आणि पौर्णिमा या तिथींना डोळ्यांवर आवरण येत असल्याने आपला त्रास वाढू नये, यासाठी ते लगेच दूर करा !

सद्गुरु डॉ. मुकुल गाडगीळ

‘अमावास्या आणि पौर्णिमा या तिथींना वाईट शक्तींचा त्रास वाढलेला असतो. त्यामुळे वातावरणात त्रासदायक शक्तीचे प्रमाण अधिक असते. आपण पंचज्ञानेंद्रियांपैकी डोळ्यांद्वारे बघून सर्वाधिक प्रमाणात सर्व गोष्टींचे आकलन करून घेत असल्याने ते दिसणाऱ्या दृश्यातील चांगल्या किंवा वाईट स्पंदनांनी भारित होतात. अमावास्या आणि पौर्णिमा या तिथींना वातावरणात त्रासदायक शक्तीचे प्रमाण अधिक असल्याने आपले डोळे त्या सूक्ष्मातील त्रासदायक स्पंदनांनी भारित होतात, म्हणजे त्यांच्यावर त्रासदायक (काळ्या) शक्तीचे आवरण येते. त्यामुळे डोळ्यांना जडपणा जाणवणे, ग्लानी येणे, अंधारी येणे, असे त्रास होतात. आपण डोळ्यांवरील त्रासदायक शक्तीचे आवरण वेळीच काढले नाही, तर त्रासदायक शक्ती शरिरात प्रवेश करून ती कुंडलिनीचक्रांना भारित करते, तसेच पुढे शरिराच्या अन्य अवयवांवरही आवरण येते; म्हणून अमावास्या आणि पौर्णिमा या तिथींना आपला त्रास वाढू नये, यासाठी डोळ्यांवर आवरण जाणवल्यास ते लगेच काढणे आवश्यक आहे.’

– (सद्गुरु) डॉ. मुकुल गाडगीळ, पीएच्.डी., महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय, गोवा. (२९.४.२०२२)

  • वाईट शक्ती : वातावरणात चांगल्या आणि वाईट शक्ती कार्यरत असतात. चांगल्या शक्ती चांगल्या कार्यासाठी मानवाला साहाय्य करतात, तर वाईट शक्ती त्याला त्रास देतात. पूर्वीच्या काळी ऋषिमुनींच्या यज्ञांत राक्षसांनी विघ्ने आणल्याच्या अनेक कथा वेद-पुराणांत आहेत. अथर्ववेदात अनेक ठिकाणी वाईट शक्ती, उदा. असुर, राक्षस, पिशाच तसेच करणी, भानामती यांचा प्रतिबंध करण्यासाठी मंत्र दिले आहेत. वाईट शक्तींच्या त्रासांच्या निवारणार्थ विविध आध्यात्मिक उपाय वेदादी धर्मग्रंथांत सांगितले आहेत.
  • आध्यात्मिक त्रास : याचा अर्थ व्यक्तीमध्ये नकारात्मक स्पंदने असणे. व्यक्तीमध्ये नकारात्मक स्पंदने ५० टक्के किंवा त्यांहून अधिक प्रमाणात असणे, म्हणजे तीव्र त्रास, नकारात्मक स्पंदने ३० ते ४९ टक्के असणे, म्हणजे मध्यम त्रास, तर ३० टक्क्यांहून अल्प असणे, म्हणजे मंद आध्यात्मिक त्रास असणे होय. आध्यात्मिक त्रास हा प्रारब्ध, पूर्वजांचे त्रास आदी आध्यात्मिक स्तरावरील कारणांमुळे होतो. आध्यात्मिक त्रासाचे निदान संत किंवा सूक्ष्म स्पंदने जाणू शकणारे साधक करू शकतात.