हिंदूंनी संघटित होण्याची आवश्यकता !

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

‘अल्पसंख्यांक केवळ धार्मिक एकीमुळे बहुसंख्य हिंदूंना भारी झाले आहेत ! त्यांना तोंड देता येण्यासाठी हिंदूंनी संघटित होणे आवश्यक !’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले