खरे रामराज्य

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

‘रामराज्य केवळ हिंदु राष्ट्रातच असेल !’
– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले