कोटी कोटी प्रणाम !

नेवरा येथील श्री महालक्ष्मी संस्थानचा २१ वा नूतनमूर्ती प्रतिष्ठापना वर्धापनदिन !

श्री महालक्ष्मी