कॅनडात श्री लक्ष्मी नारायण मंदिराची खलिस्तानवाद्यांकडून तोडफोड !

सविस्तर वृत्त वाचा –

कॅनडात श्री लक्ष्मी नारायण मंदिराची खलिस्तानवाद्यांकडून तोडफोड !
https://sanatanprabhat.org/marathi/710561.html