हिंदूंमधील साधनेचा अभाव आणि सरकारी अनास्था यांचे दुष्परिणाम !