चीनने वर्ष २००७-०८ मध्ये भारत-अमेरिका यांच्यातील अणू करार रोखण्यासाठी भारतातील साम्यवादी नेत्यांना हाताशी धरले होते !