वर्ष २०५० च्या अखेरीस भारत सर्वाधिक ३० कोटी मुसलमान लोकसंख्या असलेला देश बनणार !