संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा

 • २८.६.२०२४ पालखीचे प्रस्थान आणि इनामदार वाड्यात पहिला मुक्काम
 • २९.६.२०२४ आकुर्डी येथील श्री विठ्ठल मंदिरात दुसरा मुक्काम
 • ३०.६.२०२४ आणि १.७.२०२४ पुण्यात नाना पेठेतील श्री निवडुंगा विठ्ठल मंदिरात मुक्काम
 • २.७.२०२४ लोणी काळभोरकडे रवाना
 • ३.७.२०२४ यवत येथील भैरवनाथ मंदिर पालखी तळावर मुक्काम
 • ४.७.२०२४ वरवंड येथील विठ्ठल मंदिरात मुक्काम
 • ५.७.२०२४ उंडवडी गवळ्याची येथे मुक्काम
 • ६.७.२०२४ बारामती शारदा विद्यालयाच्या प्रांगणात मुक्काम
 • ७.७.२०२४ सणसर येथे मुक्काम
 • ८.७.२०२४ बेलवडी येथे पहिले रिंगण होईल आणि आंथुर्णे येथे मुक्काम
 • ९.७.२०२४ निमगाव केतकी येथे मुक्काम
 • १०.७.२०२४ इंदापूर येथे दुसरे गोल रिंगण
 • १२.७.२०२४ सकाळी महाराजांच्या पादुकांना सराटी येथे नीरा नदीत स्नान घालून पालखी पुढे अकलूजकडे मार्गस्थ होईल आणि तेथे दुपारी तिसरे गोल रिंगण
 • १३.७.२०२४ माळीनगर येथे पहिले उभे रिंगण, त्यानंतर बोरगावला मुक्काम
 • १४.७.२०२४ सायंकाळी तोंडले बोंडले येथे धावा होईल आणि पिराची कुरोली येथे मुक्काम
 • १५.७.२०२४ सायंकाळी बाजीराव विहीर येथे दुसरे उभे रिंगण
 • १६.७.२०२४ सकाळी वाखरी येथून पंढरपूरकडे प्रस्थान. सायंकाळी पादुका आरतीस्थळी शेवटचे आणि तिसरे उभे रिंगण.