२० जून : शिवराज्याभिषेकदिन

विनम्र अभिवादन !

आज शिवराज्याभिषेकदिन