गुरुपौर्णिमेला ३५ दिवस शिल्लक

पिता हा पुत्राला केवळ जन्म देतो, तर गुरु त्याची जन्ममरणातून सुटका करतात;  म्हणून पित्यापेक्षाही गुरूंना श्रेष्ठ मानले आहे.