आता गुरुचरणी जाऊया ।

सर्व साधकांचा आधार असलेले सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले !

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

सकाळी देवपूजेसाठी फुले काढतांना ‘मला फुले काव्य सांगत आहेत, तसेच ती गुरुचरणी जाण्यास आतुरली आहेत’, असे मला वाटते. गुरुदेवांच्या कृपेने सुचलेली कविता गुरुचरणी अर्पण करतो.

श्री. युवराज नारायण गावकर

आता गुरुचरणी जाऊया ।

आता गुरुचरणी जाऊया ।। १ ।।

सर्वस्व गुरुचरणी अर्पूनी ।

स्वभावदोष आणि अहं निर्मूलन प्रक्रिया राबवूनी ।। २ ।।

गुरु आज्ञापालन करूया ।

आता गुरुचरणी जाऊया ।। ३ ।।

मनातील आसक्तीचे द्वंद्व ।

गुरुचरणी अर्पण करूनी ।। ४ ।।

सदैव वर्तमानस्थितीत राहूया ।

अन् गुणसंवर्धन करूया ।। ५ ।।

ईश्वरप्राप्तीचे ध्येय निश्चित करूया ।

आता गुरुचरणी जाऊया ।। ६ ।।

अनुभवूनी वरदान गुरुदेवांचे ।

सनातनरूपे सर्वत्र आहे सदा ।। ७ ।।

देहरूपी पणती गुरुचरणी अर्पण करूनी ।

व्यष्टी अन् समष्टी साधनारूपी तेल नित्य घालूनी ।। ८ ।।

हिंदु राष्ट्राचे साक्षीदार नाही ।

तर भागीदार होऊया ।। ९ ।।

आता गुरुचरणी जाऊया

आता गुरुचरणी जाऊया ।। १० ।।

– श्री. युवराज नारायण गावकर (वय ३६ वर्षे), डिचोली, गोवा. (१५.२.२०२३)

  • येथे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या ‘भाव तेथे देव’ या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक