व्यक्तीस्वातंत्र्यवाल्यांची परमावधीची अधोगती !

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

‘पुढे व्यक्तीस्वातंत्र्यवाले ‘आम्हाला बलात्कार, भ्रष्टाचार, खून इत्यादी सर्व करण्याचा अधिकार आहे !’, असे समजतील; पण दुसर्‍याच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचा, उदा. बलात्कार होणार्‍याच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचा विचार करणार नाहीत ! एवढेच नाही, तर धर्मावरील अत्याचारही वाढवतील !’

– सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले