भूत आणि पिशाच

प.पू. भक्‍तराज महाराज (प.पू. डॉ. आठवले यांचे गुरु) यांची प्रासादिक शिकवण !

॥ हरि ॐ तत्‍सत् ॥

प.पू. भक्तराज महाराज

शंका म्‍हणजे भूत आणि पुनःपुन्‍हा विचारणे म्‍हणजे पिशाच. नामामुळेच यांचा विसर पडेल.

(संदर्भ : प.पू. डॉ. आठवले संकलित सनातनचा ग्रंथ ‘संत भक्‍तराज महाराज यांची शिकवण’)