न केवळ सद्गुरु, तुम्ही कृपाळू माऊली । आपुल्या रूपे जगदंबा भूवरी अवतरली ।।