मिळे मोक्ष श्री गुरुचरणी ।

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

साधकांना मोक्षाकडे घेऊन जाणारे सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले !

सौ. भक्ती गैलाड

गुरुदेवांची गं महती ।
वर्णू कशी, गाऊ कशी ।
कुंठते गं माझी मती ।
भावाश्रू ते येती पुढती ।। १ ।।

स्वभावदोष-अहंच्या आश्रये ।
जीव झाकोळून जाये ।
कृपावंत होऊनी नाम देती ।
गुरु प्रारब्धे गं सोडवती ।। २ ।।

ईश आणि गुरुदेव । दृश्यादृश्याचा तो भेद ।
ब्रह्मांडाचा भार वाहे । दुजा भक्तांना उद्धरे ।। ३ ।।

गुरुदेवांची मूर्ती नटली । ज्ञान, वैराग्य, भक्तीची ।
जन्ममुक्त करिती जाता शरणी । मिळे मोक्ष श्री गुरुचरणी ।। ४ ।।

– सौ. भक्ती प्रमोद गैलाड, ठाणे (३.८.२०२२)

या कवितेत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या भाव तेथे देव या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक