राष्ट्र आणि धर्मप्रेम !

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

‘व्यक्तीगत प्रेमापेक्षा राष्ट्रप्रेम आणि धर्मप्रेम करून पहा . त्यात अधिक आनंद आहे !’

– सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले