दैनिक ‘सनातन प्रभात’चा रंगीत कृतज्ञता विशेषांक

दैनिक ‘सनातन प्रभात’चा रंगीत कृतज्ञता विशेषांक

प्रसिद्धी दिनांक : १७ जुलै २०२२

या विशेषांकात वाचा…

♦ जलद आध्यात्मिक उन्नती करून देणारी साधना शिकवल्याविषयी…

♦ पुढील सहस्रो पिढ्यांसाठी आध्यात्मिक स्तरावरील संशोधन केल्याविषयी…

♦ हिंदु राष्ट्र स्थापनेसाठी धर्माधिष्ठित हिंदूसंघटनाचे ध्येय दिल्याविषयी…

विशेषांकाची वाढीव मागणी वितरकांनी १६ जुलै या दिवशी दुपार ३ पर्यंत ‘ई.आर्.पी. प्रणाली’त भरावी !