गुरुपौर्णिमेला ५ दिवस शिल्लक

प.पू. भक्तराज महाराज

मायेतील ब्रह्माची जाणीव करून देणे, हेच गुरूंचे खरे कार्य होय ! – प.पू. भक्तराज महाराज