१९ मे : ठाणे येथील सनातनचे १०३ वे संत पू. (कै.) सदाशिव सामंत यांची आज पुण्यतिथी !

कोटी कोटी प्रणाम !

ठाणे येथील सनातनचे १०३ वे संत पू. (कै.) सदाशिव सामंत यांची आज पुण्यतिथी !

पू. (कै.) सदाशिव सामंत

संतपद प्राप्त केल्याचा दिनांक : ९.८.२०१९