सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत बाळाजी आठवले लिखित आणि आध्यात्मिक संशोधनावर आधारित शोधनिबंध एप्रिल २०२३ मध्ये वैज्ञानिक परिषदेत सादर

वरील शोधनिबंधाचे सहलेखक ६७ टक्के आध्यात्मिक पातळीचे श्री. शॉन क्लार्क (महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालयाच्या संशोधन गटाचे मुख्य सदस्य) आहेत. ऑक्टोबर २०१६ ते ३० एप्रिल २०२३ या कालावधीत महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालयाने १८ राष्ट्रीय आणि ८७ आंतरराष्ट्रीय अशा एकूण १०५ वैज्ञानिक पिरषदांमध्ये शोधनिबंध सादर केले आहेत. यांपैकी १३ आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये ‘सर्वाेत्कृष्ट सादरीकरण’ पुरस्कार मिळाले आहेत.