१५ मार्च : नाशिक येथील सनातनचे ४३ वे संत पू. महेंद्र क्षत्रिय यांचा आज ७० वा वाढदिवस

कोटी कोटी प्रणाम !

नाशिक येथील सनातनचे ४३ वे संत पू. महेंद्र क्षत्रिय यांचा आज ७० वा वाढदिवस

पू. महेंद्र क्षत्रिय

(१०.९.२०१४ या दिवशी संतपदी विराजमान)