१७ फेब्रुवारी : वासुदेव बळवंत फडके यांचा स्मृतीदिन

विनम्र अभिवादन

वासुदेव बळवंत फडके यांचा आज स्मृतीदिन

वासुदेव बळवंत फडके