ऐसे थोर गुरु कलियुगी ।

सर्व साधकांचा आधार असलेले सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले !

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

मधुर मधुर सुहास्यवदन ।
घेई आकर्षून मम मन ।। १ ।।

श्री. धैवत वाघमारे

कांती देखता गगनीचे चंद्रबिंब ।
तेज मुखावरी जणू सूर्यनारायण ।। २ ।।

चक्षू पहाता अथांग सागर ।
साधकांप्रती दयार्द्र (टीप १) मन ।। ३ ।।

अखंड वरदायी ते करकमल ।
प्रसृत करिती (टीप २) दिव्य ज्ञान सकल ।। ४ ।।

निर्गुण दत्तरूप चरणकमल ।
होई स्थिर चित्त, दर्शने कृपावत्सल ।। ५ ।।

मनोहर गोजिरे रूप शांत ।
पहातां जाती पळून श्रम ।। ६ ।।

स्वरूप ज्यांचे करुणासिंधु ।
जनमानसी जो कल्पतरु ।। ७ ।।

लेखणी ज्यांची वेदमंत्र ।
प्रसविते ब्राह्म अन् क्षात्र तेज ।। ८ ।।

ऐसे थोर गुरु (टीप ३) कलियुगी ।
शरणागतांसी सत्वर रक्षती ।। ९ ।।

टीप १ – दयेने ओथंबलेले
टीप २ – प्रसृत करिती – प्रसृत म्हणजे पसरलेले आणि प्रसृत करिती म्हणजे पसरवतात, उदा.  ज्ञानाचा प्रसार करतात.
टीप ३ – सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

– श्री. धैवत विलास वाघमारे, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (२२.९.२०२२)

येथे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या ‘भाव तेथे देव’ या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक