३० जुलै : धर्मसम्राट करपात्रस्वामी जयंती

कोटी कोटी प्रणाम !

धर्मसम्राट करपात्रस्वामीजी