गोकुळाष्टमीनिमित्त प्रबोधन करण्यासाठी प्रसारसाहित्य उपलब्ध !

साधकांना सूचना !

गोकुळाष्टमीनिमित्त प्रबोधन करण्यासाठी ‘ए ५’ आकारातील पाठपोट हस्तपत्रक आणि २.२५ Ñ ३.५ फूट या आकारातील धर्मशिक्षण फलक नेहमीच्या ठिकाणी उपलब्ध करण्यात आले आहेत. या प्रसारसाहित्यासाठी प्रायोजक मिळवून त्याचे सुयोग्य ठिकाणी वितरण करावे.