भारतभूमीत पाकिस्तानचा उदोउदो चालतो; परंतु ‘भारतमातेचा’ जयजयकार केल्यास मारहाण होते, ही ‘धर्मनिरपेक्षता’ का ?

भारतभूमीत पाकिस्तानचा उदोउदो चालतो; परंतु ‘भारतमातेचा’ जयजयकार केल्यास मारहाण होते, ही ‘धर्मनिरपेक्षता’ का ?