साता समुद्रापलीकडचे प्रेम ! हा हिंदूंसह एका स्वातंत्र्यसैनिकाचाही घोर अपमान आहे !