(म्हणे) ‘तमिळनाडूमध्ये भाजपला रोखायचे असल्यास लोकांचे धर्मांतर आवश्यक !’