(म्हणे) ‘बांगड्या, टिकली, ‘क्रॉस’ आणि पगडी यांवर बंदी नाही; मग हिजाबवरच का ?’