पहिल्या टप्प्यातील ६१५ उमेदवारांपैकी निम्म्या उमेदवारांवर गुन्ह्यांची नोंद !