गया (बिहार) येथे पिंडदान करण्यासाठी पालिका घेणार ५ रुपये शुल्क !