अवैध कृत्य केल्यामुळे इटलीमध्ये ‘ॲमेझॉन’ला ९ सहस्र ८४३ कोटी ७३ लाख रुपयांचा दंड !