चर्च हे देवाचे निवासस्थान असल्याने ते युद्धभूमी बनू नये ! – केरळ उच्च न्यायालय