नेपाळला लागून असलेल्या भारतीय जिल्ह्यांमध्ये मुसलमानांच्या लोकसंख्येत अडीच पटींनी वाढ !