देहलीतील न्यायालयात दोघा गुंडांकडून एका गुंडाची गोळ्या झाडून हत्या !