कोणत्याही परिस्थितीत माणसाला आनंदी अन् स्थिर ठेवण्यासाठी साधना हवी !