महिलांमध्ये जागृतीच्या नावाखाली इंदूर येथील ‘अनिवार्य’ संस्थेने बसवलेल्या श्री गणेशमूर्तीच्या हातात ‘सॅनिटरी नॅपकीन’ ठेवण्याचा अश्लाघ्य प्रकार !