बुलंदशहर (उत्तरप्रदेश) येथे मंदिराच्या पुजार्‍याची शिरच्छेद करून हत्या !