(म्हणे) ‘भारतातील ३० टक्के मुसलमान संघटित झाले, तर ४ नवीन पाकिस्तान बनतील !’