पू. सत्यनारायण तिवारी संतपदी विराजमान झाल्याचे घोषित केल्यावर होमिओपॅथी वैद्या (सुश्री (कु.)) आरती तिवारी यांना झालेले त्रास !

‘२३.४.२०२३ या दिवशी माझे बाबा (श्री. सत्यनारायण तिवारी) संतपदी विराजमान झाल्याचे घोषित करण्यात आले. ‘पू. बाबांच्या संत सन्मान सोहळ्यानंतर ३ दिवस मला अखंड चैतन्य लाभले’, असे मला जाणवले. त्या वेळी मला झालेले त्रास येथे दिले आहेत.

होमिओपॅथी वैद्या सुश्री (कु.) आरती तिवारी

१. आरंभी मला २ दिवस अखंड भावावस्था अनुभवायला आली; परंतु तिसर्‍या दिवशी म्हणजे २६.४.२०२३ या दिवशी रात्री मला अकस्मात् पुष्कळ उलट्या झाल्या. माझे डोके पुष्कळ दुखू लागले. ‘माझे डोके कुणीतरी गच्च दाबून ठेवले आहे’, असे मला जाणवत होते. मी झोपले किंवा बसले, तरीही मला अस्वस्थ वाटत होते.

२. दुसर्‍या दिवशी सकाळी मला इतका थकवा आला की, मला काहीच करता येत नव्हते आणि बोलता येत नव्हते.

३. गुरुवारी दुपारी भक्तीसत्संगात श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा नीलेश सिंगबाळ यांचे बोलणे ऐकतांना मला पुष्कळ ग्लानी येत होती. भक्तीसत्संग संपल्यावर २ घंट्यांनी मला थोडे बरे वाटले.

४. २८.४.२०२३ या दिवशी पू. बाबांच्या सहवासात नामजप करतांना मला थकवा आणि ग्लानी आली.

‘हे गुरुराया, तू माझा त्रास दूर करण्यासाठी माझ्यावर पुष्कळ कृपा करत आहेस. ‘तुला अपेक्षित अशी सेवा तूच माझ्याकडून करून घे’, अशी तुझ्या चरणी शरणागतभावाने प्रार्थना आहे.’

– होमिओपॅथी वैद्या सुश्री (कु.) आरती तिवारी (पू. तिवारीकाकांची मुलगी), फोंडा, गोवा. (२८.४.२०२३)

  • आध्यात्मिक त्रास : याचा अर्थ व्यक्तीमध्ये नकारात्मक स्पंदने असणे. व्यक्तीमध्ये नकारात्मक स्पंदने ५० टक्के किंवा त्यांहून अधिक प्रमाणात असणे, म्हणजे तीव्र त्रास, नकारात्मक स्पंदने ३० ते ४९ टक्के असणे, म्हणजे मध्यम त्रास, तर ३० टक्क्यांहून अल्प असणे, म्हणजे मंद आध्यात्मिक त्रास असणे होय. आध्यात्मिक त्रास हा प्रारब्ध, पूर्वजांचे त्रास आदी आध्यात्मिक स्तरावरील कारणांमुळे होतो. आध्यात्मिक त्रासाचे निदान संत किंवा सूक्ष्म स्पंदने जाणू शकणारे साधक करू शकतात.
  • या लेखात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या भाव तेथे देव या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक