दिव्‍य अनुभूतींचे स्‍वरूप, दिव्‍य अनुभूती येण्‍यामागील कार्यकारणभाव आणि अनुभूती येणार्‍या साधकावर सूक्ष्मातून होणारा परिणाम

दिव्‍य अनुभूतींचे स्‍वरूप, दिव्‍य अनुभूती येण्‍यामागील कार्यकारणभाव आणि अनुभूती येणार्‍या साधकावर सूक्ष्मातून होणारा परिणाम

– कु. मधुरा भोसले (सूक्ष्मातून मिळालेले ज्ञान), सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (५.१२.२०२१)