अन्‍य गडांवरील अवैध इस्‍लामी बांधकामेही पाडा !

फलक प्रसिद्धीकरता

प्रतापगडाच्‍या पायथ्‍याशी असलेल्‍या अफझलखानाच्‍या थडग्‍याजवळील अनधिकृत बांधकाम पोलीस बंदोबस्‍तात हटवण्‍यास १० नोव्‍हेंबर या शिवप्रतापदिनी पहाटेपासून प्रारंभ करण्‍यात आला.