गुरुपौर्णिमेला ९ दिवस शिल्लक

प.पू. भक्तराज महाराज

देवाने हृदयात सगळे भाव दिले; पण ‘समाधान’ फक्त गुरुच देतो ! – प.पू. भक्तराज महाराज