४ जानेवारी : फोंडा, गोवा येथील सनातनच्या ६२ व्या संत पू. (श्रीमती) सुमन नाईक यांचा आज ७३ वा वाढदिवस

कोटी कोटी प्रणाम !

फोंडा, गोवा येथील सनातनच्या ६२ व्या संत पू. (श्रीमती) सुमन नाईक यांचा आज ७३ वा वाढदिवस

पू. (श्रीमती) सुमन नाईक

१९ जुलै २०१६ या दिवशी संतपदी विराजमान

साधकांना सूचना : सनातनच्या संतांना त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी भ्रमणभाष करू नये. मानस नमस्कार करून त्यांचे आशीर्वाद मिळवावेत.