हिंदू चर्चमध्ये न आल्याने चौपट रक्कम वसुलीसाठी धमक्या !, गरीब हिंदूंचा अनन्वित छळ