कर्नाटकच्या अभ्यासक्रमातून क्रूरकर्मा टीपू सुलतानचे उदात्तीकरण हटवले !