राजस्थानमधील काँग्रेस सरकारने जयपूर येथील ‘ज्ञानम् महोत्सव’ बंद पाडला