मशिदीच्या भिंतीलाही तडा न जाऊ देणारे देवतांच्या मूर्ती तोडतात, या क्रौर्याविषयी निधर्मी गप्प का ?